تلفن دفتر مرکزی : (5 خط ) 10 - 7231405

روابط عمومی ( نمابر ) : 7243110

آگهی ( تلفکس ) : 7263548

امور مشترکین : 8 - 7231405

-------------------------------------------------

 ایمیل :  info@caferesane.ir

-------------------------------------------------

پیامک : 30007289

-------------------------------------------------

نشانی : مشهد- خیابان دانشگاه-دانشگاه یک

------------------------------------------------

سایت های شهرآرا : 

روزنامه شهرآرا  -- شهرآرا آنلاین -- فتوشهر

شهرآرا کلاب